Clusteren: beter aanbesteden

Informatie

Terug naar beginpagina

Risico’s van onnodig clusteren

Bedenk steeds dat het clusteren van opdrachten een aantal risico’s met zich meebrengt:

  • Je kunt je als aanbestedende dienst te sterk afhankelijk maken van één marktpartij. Dan kan de toelevering in gevaar komen.
  • Door onnodig te clusteren kunnen de mogelijkheden voor het mkb ernstig worden beperkt. Dit kan zorgen voor verstoring van de markt.
  • Als je als inkoper de opdracht te groot maakt (en niet opdeelt in percelen), wordt het aantal potentiële inschrijvers beperkt. Dit is zonde voor de markt én voor de aanbestedende dienst: je hebt immers minder te kiezen en de prijs kan hoger uitvallen.

Meer lezen?

Via deze bronnen kun je meer te weten komen over aanbesteden, clusteren en de daarbij behorende kansen en risico’s.

De Gids Proportionaliteit is een verplicht richtsnoer bij aanbesteden.

Ga terug naar de beginpagina